Maatschappelijk engagement

JCW biedt iedereen de kans om deel te nemen aan zijn activiteiten ongeacht leeftijd, geslacht, sociale klasse, etnisch-culturele aspecten, seksuele geaardheid, fysieke en/of psychische beperkingen, politieke overtuiging, ideologie, religie, woonplaats en intelligentie.

Concreet wil dit zeggen dat JCW binnen zijn mogelijkheden inclusief te werk gaat en zoveel mogelijk deelnemers wil verwelkomen op zijn activiteiten. Speciaal hiervoor heeft JCW een intern ‘participatiefonds’ opgezet waarmee ze vooral zichtbare en onzichtbare drempels wil wegwerken. Enkele voorbeelden:

  • Jaarlijks worden er 6 plaatsen op kampen voorbehouden voor het Steunpunt Vakantieparticipatie. Kinderen en jongeren kunnen via dit steunpunt aan een verminderde prijs deelnemen.
  • 2-maandelijks aangepaste activiteiten voor kinderen van de sociale woonwijk ‘Rozemaai’ in Antwerpen.

Daarnaast werkt JCW initiatieven op maat uit voor kinderen en jongeren die de weg naar zijn aanbod niet of moeilijker vindt (maatschappelijk kwetsbare jongeren, hoogbegaafden, kinderen met autisme, kinderen met een verstandelijke beperking,…). Een workshop uit het vast aanbod wordt toegankelijk gemaakt voor zowel kinderen en jongeren met verschillende capaciteiten/achtergrond.

Om al deze inspanningen mogelijk te maken gaat JCW bewust op zoek naar relevante samenwerkingen. Steunpuntorganisaties helpen bij het openstellen van het vast aanbod voor deze specifieke doelgroepen. Afgelopen jaren is JCW erin geslaagd om steeds nieuwe doelgroepen te bereiken en het netwerk van partners uit te breiden. Momenteel werkt JCW samen met het MPI Oosterloo (dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap), Jeugd en Stad Rozemaai, BEKINA (vereniging voor kinderen en adolescenten die hoogbegaafd zijn) en Doepa (DOE-activiteiten voor Personen met Autisme).

Voor de vrijwilligers werkt JCW zoveel mogelijk drempels weg. Elke geïnteresseerde nieuwe vrijwilliger wordt verwelkomd met een intakegesprek en zijn/haar traject binnen JCW wordt persoonlijk opgevolgd door een personeelslid dat hiervoor de nodige tijd en middelen ter beschikking heeft.

Ook het personeel draagt haar steentje bij: sinds 2010 doet JCW mee aan de Duo-dag, een dag voor mensen met een arbeidsbeperking om werkervaring op te doen. De werkgever krijgt ook de kans om ervaring op te doen.

JCW blijft op deze weg verder gaan want dit maakt onze vereniging steeds boeiender!